• Žrnovski prašnjavi puti

    Stalno me progone slike puteva prema Orlanduši, Pavlja Luci, Rasohatici, pa sam tražio od zamjenika Gradonačelnika Ivana Šale, pojašnjenje aktivnosti na uređenju istih. – Zanima me je li u planu uređenje puta od Postrane prema Rasohatici? Razmišlja li se, ako će se uređivati put, da se prije asfaltiranja ukopaju cijevi za vodu, možda i struju? Mogu li se za takve projekte (voda do naselja i poljoprivrednog zemljišta) aplicirati za EU sredstva? Evo odgovor: – Obzirom da je Rasohatica u prostornom planu Grada označena kao građevinsko područje, ima prioritet za uređenje infrastrukture. Da bi izradili takav projekt i aplicirali na fondove, moramo imati kompletno sređene imovinsko pravne odnose, tj. ucrtan put.…